یو^_^

ماتا کائری ماشتا D:

امروز ... وای ! عکسای ... وای !

واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای!!!!!

عکسای تاکاسوگی رو براتون میزارم ...

از انیمه ی گینتاما ^^

امیدوارم خوشتون بیاد من که خودم خیلی خوشم میاد

آدم خفنیه ! خیلی خفن !

از اوناست که وقتی وارد میشه من از شدت ذوق ، مثل برق گرفته ها جیغ میکشم ... خخخ!

البته تا انیمه شو نبینید درک نمیکنید حسمو ولی کلا آدمیست بسی جذاب و فوق العاده!

خب حالا دیگه برید ادامه مطلب ...

سایوبای (سایونارا + بای = سایوبای)

پ.ن 1 : کاموییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی!

پ.ن 2 : قسمت 142 گینتاما ترکوند! ایول کاگورا ... دمت گرم!


http://www.uplooder.net/img/image/25/f1022b28a3321015024d37928f9adcef/Takasugi.Shinsuke.full.1994251.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/92/a86747f374b044db03e609128d05ddae/209c8ccde28185718ba2fc25579de9a0bed1310a-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/22/7596d29c6c047612ec548433186d4aa5/bdd84469c585babd9f8ff2162e184ab1fcfde16d-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/93/8457c2a0434a6d155bb647229df7efcf/aeeee59f3b3cb65314b338283951b5f6e2a139a6-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/89/71405875df3cb0c60937b05a1d2f2540/ae7d52f87d62199bc78507566deb75660a88b85a-hq.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/88/161514d47cfb55596f4740f2278e7486/aa7c1fa6f97322b54a0fdab947260afffc2fc774-hq.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/64/96c9eb3e736e17c7e9f9b974c33dc2ed/325b44ac768df4d8c2c825faaf66100b3593a1d2-hq.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/27/460a838cc7573c8afff6b9a16f072876/c50c6b6dcb9246a733fbd1376fe4752bc5076108-hq.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/4/d487f928a69232a5634fa0e668ae0fe3/f92a0727757a90402c08442bf51f93286fdc72f5-hq.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/1/9a9b7be4e392684e6e5534fba0cc8e23/f45cd05729e4ac0afde91cf29b6e8737cd26fbb0-hq.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/45/24735f04d03d9fd5b37da4a6e802c70a/gintama-wallpapers-27.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/35/bbad046fc0e5fd0e0afc47e4bb9a492e/Screenshot-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6-%DB%B0%DB%B9-%DB%B1%DB%B7-%DB%B1%DB%B3-%DB%B5%DB%B6-%DB%B4%DB%B1-1.png


http://www.uplooder.net/img/image/86/97551126e51512fb11e93ee6eab06066/Takasugi.Shinsuke.full.883458.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/67/046da1a07a76aae578a03faafe172496/Takasugi.Shinsuke.full.1441999.jpg


http://www.uplooder.net/img/image/85/57d6e091d4062f375426791a7d3109fa/tokauhnyslmrxt74zajjccpne3xp4ozr-hq.jpg