یاهو مینا ^^
امشب بالاخره تونستم آخرین فصل هایکیو!! رو تموم کنم ^^
فوق العاده بود .
خب ... از اونجایی که هایکیو یک انیمه فوق العاده با آدم های فوق العاده ست هر چند وخ یک بار
عکس یا بیوگرافی از کاراکتراش میزارم ^^
بزودی پست دانلود هر 3 تا فصلش رو هم آماده میکنم ^^
امروز تصاویر کورو تتسورو (کورو یعنی سیاه) رو براتون میزارم . از بلوکر های قوی تیم نکوما
یکی از چهار تیم برتر توکیو ^^
برید ادامه . امیدوارم خوشتون بیاد^^

http://www.uplooder.net/img/image/20/b55f64449fd01ad3cf5bbdb93bd4ed28/0c46d4bad9302520914e57d82a660ae5.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/45/25985b03563c2cd29b87e873188bed22/0fb9872f1623437b577214d1293f97f1.jpg
http://www.uplooder.net/img/image/80/4b8519b12dbb1cbd39a10af52704cade/6b9b29886167fa7f6f619245cc489304.jpg
http://www.uplooder.net/img/image/47/b8f744452e55b6bc84e5010e4d5b2151/9e5d560033fe535d71b9834a9676c174.jpg
http://www.uplooder.net/img/image/10/bf69459b9769519fc9b5c947f3cbf094/69cb3bab571e4d389de0ac121ad0fe4f.jpg
کورو جان من آدم وار بخند :|
http://www.uplooder.net/img/image/29/7cd8e82ef8d8121fe84c5ff5a39ec206/051376fc72a05c0398e2b1089e8c7f89.jpg
خخخخخ

http://www.uplooder.net/img/image/11/8011b4e5dc093bc83aea8d004d38fcbf/b881c2a9aa7caf0392be5180a1d43877.jpg
http://www.uplooder.net/img/image/1/5ed410f30306ecb19962da6b0c343bcd/fe82bf753eec9c6e78ef3de1dee7f9d4.jpg
http://www.uplooder.net/img/image/90/6d88b2d772e73e71bfad8b2af7d77d52/Kuroo.Tetsurou.full.1629556.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/3/757b49acd64fad1d82b11ed1318d0f73/Kuroo.Tetsurou.full.1768700.jpg
http://www.uplooder.net/img/image/92/903b05d5702f7d4d72c2edab34d405b6/Kuroo.Tetsurou.full.1748113.jpg