دوباره کنیچیوا !!!
علت اینکه امروز دارم پشت سر هم پست میزارم اینه که قرار است مهمان برایمان بیاید
ممکنه وقت نکنم پست بزارم واسه همین الان دارم میزارم دیگه
خب ... این پست عکسای خنده دار فاینال فانتزی خودمون
البته همه شون خنده دار نیستند ها ولی خب جالبند
برید ادامه 😀
نظر مییییییییییخواااااااااااااممممممممممم !!!


واییییییی . عاشق چوکوبو های فاینالم
تو رو خدا ناکتیسو ببینید چجوری زیر کرسی جمع شده .... ! خدااااااااااااااااااااایک دزد واقعیدفتر مدرسه رووو !!! چقدر شلوغه !خدا نیاره اون روزی رو که سفیروث معلم بشه . دانش آموزاش نابودندراه خوبی برای حفظ جدول مندلیفه :دیوای این خیلی رفته رو اعصابم !
جدا چراااااااااا ؟!!!!
سمت چپی ها ساسوکه از انیمه ناروتو و سمت راستی ها هم که ناکتیسه خودمونه
ببینید چقدر شبیه همند ؟!
خانواده تتسویا نومورا :دی


نظر یادتون نره ^^