کنیچیوا مینا ^^

اومدم با سری 14 ـهم عکس نوشته های انیمه ای ^w^

امیدوارم خوشتون بیاد . نظر فراموش نشه ... تابعد :)https://www.uplooder.net/img/image/90/90922d68a97803708de4d9cf7ddb4372/49e2a783d1f707a4e1ef91fe9821493e--anime-qoutes-manga-quotes.jpg


اونها گفتند " اگه بقیه میتونند انجامش بدند ، پس تو هم میتونی. "
منم جواب دادم " اگه بقیه میتونند انجامش بدند ، پس بذارید همون بقیه انجامش بدند. "
( تصویر انیمه هیوکا . نمیدونم جمله مال خودشه یا نه )فکر میکنی بعد از اونهمه رنجی که کشیدم ، چیزی مثله این واسم درد داره ؟ - کانکی ( انیمه توکیو غول )https://www.uplooder.net/img/image/87/223ceb2c9a18191b349fc62a2c7e4f4e/8c615c543b07afe09d9981961fa19f0b--anime-qoutes-manga-quotes.jpg


ما همه مون به آینه احتیاج داریم تا یادمون بیاره چه کسی هستیم .
( تصویر اینوئه انیمه بلیچ . نمیدونم جمله ماله خودشه یا نه )مراقب باش که به چه کسی اعتماد میکنی و مشکلاتتو بهش میگی . هر کسی که بهت لبخند میزنه دوستت نیست .
( تصویر نورا انیمه نوراگامی . متن مال انیمه نیست )اگه به سمت یه دیوار بدوی و فرض کنی که اصلا وجود نداره ، هیچ وقت پیشرفتی نمیکنی . اون دیوار هرگز تغیر نمیکنه . پس خودت باید تغیر کنی . - هیجیکاتا توشیرو ( گینتاما )https://www.uplooder.net/img/image/96/db8ab881d5befbf5b9636e47cf8c0195/978e980556b03f1c5a89f59c3460d53c9a0f58ef-hq.jpg


اگه یه جواب طعنه آمیز نمیخوای ، یه سوال احمقانه نپرس .
( تصویر انیمه هیوکا . نمیدونم جمله مال خودشه یا نه )https://www.uplooder.net/img/image/33/b29ffd62c6821bc0d2db852dc5295d49/87547c94569f0378f65a6aa23bca48d5--great-quotes-quito.jpg


ما از گشتن دنبال هیولاهای زیر تختمون دست کشیدیم ، وقتی فهمیدیم اونها در درونمون بودند .
( تصویر کوروساکی ایچیگو انیمه بلیچ . جمله مال انیمه نیست )https://www.uplooder.net/img/image/93/5284119b3848d439f8ff449b6b0148e0/11931130-993137090708328-296109078-n.jpg


زندگی یه مسئله ریاضی نیست که بخواد حل بشه ، حقیقتیه که باید تجربه بشه .تو میشنوی ، اما آیا گوش میدی؟
تو وجود داری ، اما آیا زندگی میکنی ؟
تو نگاه میکنی ، اما آیا میبینی ؟
( تصویر انیمه هیوکا . نمیدونم جمله مال خودشه یا نه )من سعی کردم زندگی کنم اما برای زنده موندن خیلی خسته ام.https://www.uplooder.net/img/image/81/e4967931dea6269028e72d40240ad82b/ee690aabb1a7f309538500dfef874c3c--yoda-quotes-anime-qoutes.jpg


این هم یه نعمته و هم یه نفرین ، که همه چیز رو خیلی عمیق احساس کنی .