سلام :)

بعد از مدت ها اومدم با سری 13 عکس نوشته های انیمه ایم

امیدوارم لذت ببرید ^w^


گاهی اوقات برای فهمیدن باید درد بکشی

بیفتی برای اینکه رشد کنی

ببازی برای اینکه بدست بیاری

چون بزرگترین درس های زندگی توسط درد آموخته میشندمتنفرم از اینکه از چیزایی که نمیخوام یادشون بیارم فلش بک بگیرم .


https://www.uplooder.net/img/image/55/05661c43b80d3b3fc8451649a78b7c28/3f340bf0bb710a719b85349ea53e2d821aaeecac5507c9d649da4068723b25af.jpg

اول خودت باید تغیر کنی ، وگرنه هیچ چیز برات تغیر نمیکنه !  - گینتوکی (گینتاما)

https://www.uplooder.net/img/image/72/8ca6f3dba3d68919c6bb5fe06676c522/136c9abd0e3c9adac7fc42dfc75ffd88a381b2fc-hq.jpg

هرچقدر بیشتر اهمیت بدی بیشتر آسیب میبیناگر روزها بهمون اجازه ندند که همیدیگرو ببینیم ، در خاطراتمون همدیگروه خواهیم دید. و اگر چشمام نتونه تو رو ببینه ، قلبم هرگز تو رو فراموش نمیکنه

( تصویر : انیمه نام تو . متن ماله این انیمه نیست )


https://www.uplooder.net/img/image/40/d11e4eb19aadcfa5ec65b29cc96275a5/5747e5bfabcf488454ae99dc7b71e2cf51f1e4e7-hq.jpg

شجاعانه ترین کاری که کردم این بود که وقتی میخواستم بمیرم به زندگیم ادامه  دادم.


https://www.uplooder.net/img/image/66/c7e5162c15893d1d176e9bff291e5e4d/22658b67cae03e14c42f20963df1c1d2b795fd2b-hq.jpg

بدترین احساس تنهایی نیست . فراموش شدن توسط شخصیه که هرگز نمیتونی فراموش کنی.

( تصویر : کانکی انمیه توکیو غول . متن ماله انیمه نیست )


https://www.uplooder.net/img/image/55/9fcd8524813cf14c4a539715fb39f6f6/anime-quote--187-by-anime-quotes-d73b1w6.jpg

ارزش ( هدف ) زندگی چیه اگه به معنی دور انداختن غرورت باشه ؟ - کیبا ( باران گرگ )

گاهی اوقات باید برای چیزایی که ارزش جنگیدن دارن بجنگی . – آریتی ( آریتی قرض گیرنده )

*** من خیل جا ها دیدم ک اسم این انیمه رو اشتباه مینویسند یا اشتباه ترجمه میکنند . دوستان اسم اصلی این انیمه " Arrietty the borrower آریتی قرض گیرنده " است***


https://www.uplooder.net/img/image/48/76219cdb8398d3e680a7d99b121a48de/e140236fb9ab1e19451192c18701757c7bdda8cd-hq.jpg

من کوتاه نمیام ، من فرار نمیکنم ، هیچ وقت پا رو حرفم نمیزارم . این راه نینیجاییه منه . – ناروتو (ناروتو)

گاهی گریه تنها راهیه که بزاری مردم بفهمند که واقعا دردکشیدی .

( تصویر : یوکینه انیمه نوراگامی . متن ماله انیمه نیست. )

میدونی چه احساسی داره که توسط ذهن خودت شکنجه بشی ؟

( تصویر : کانکی انیمه توکیو غول . متن ماله این انیمه نیست )