http://www.uplooder.net/img/image/77/b128a7c552b6ab1275a789999b02bb8c/d3a5f1699fb2c22baac9b7190843120b37f57973-hq.jpg

دنیای اودونِ پُکوُ (Poco's udon world) یه انیمه فوق العاده زیبا در ژانر های کمدی و ماوراء طبیعی یک فصلی است که دارای 12 قسمت بوده و OVA ندارد . محصول سال 2016 هم هست . این انیمه در مورد پسری است به اسم سُوتا که برای تعطیلات تابستانی اش به زادگاهش که شهر کاگاوا است بر میگردد اما بعد از برگشتن چیزی را در خانه قدیمیشان پیدا میکند که گویا سالها منتظر او بوده است. او یک تانوکیه جادویی است !

شاید خیلی ها این انیمه رو ببینند و بگند بچه گانس ... شاید بگند داستانش مضخرفه ! واسه من مهم نیست .

این انیمه برای من به ارزشمندی انیمه تپش قلب فرشته شد . انیمه ایه که آخرش منو بعد از مدت ها شست و گذاشت دوباره

نو بشم ^^

فوق العاده زیباست ...

این حس بی نظیری که با دیدن انیمه تپش قلب فرشته و دنیای پکو بهم دست میده رو با هیچ چیزی عوض نمیکنم .

قسمت 01 : کیفیت 720 || کیفیت 480 ||

قسمت 02 : کیفیت 720 || کیفیت 480 ||
قسمت 03 : کیفیت 720 || کیفیت 480 ||
قسمت 04 : کیفیت 720 || کیفیت 480 ||
قسمت 05 : کیفیت 720 || کیفیت 480 ||
قسمت 06 : کیفیت 720 || کیفیت 480 ||
قسمت 07 : کیفیت 720 || کیفیت 480 ||
قسمت 08 : کیفیت 720 || کیفیت 480 ||
قسمت 09 : کیفیت 720 || کیفیت 480 ||
قسمت 10 : کیفیت 720 || کیفیت 480 ||
قسمت 11 : کیفیت 720 || کیفیت 480 ||
قسمت 12 : کیفیت 720 || کیفیت 480 ||

زیر نویس فارسی ^^


http://www.uplooder.net/img/image/62/c28ca017b7d51610ab2c2c9f53b644be/343196.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/40/ca59fd8ca5094a8e845cbdc545ee314a/ae7ab57be166773058895249f3143fd917e3e2ae-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/86/befc9eda184e8b7212d96db084290086/b2fdb470b8f1cddd134e164846497f496611e695-hq.jpg

http://www.uplooder.net/img/image/94/41748a187f9051820bc5a2834e48201e/c8cd55cf01a1cd2ecb4585e3182cb5410730bcea-hq.jpg