یو مینا ^^

دای جو کا ؟! واتاشی وا دای جو بو جانای ... گاکو نو تامه نی :(

ما ... عی کا !

امروز ... اومدم با عکس نوشته های انیمه ... سری نهم

منتظر نظرات خوبتون هستم^^

سایونارا


http://www.uplooder.net/img/image/29/ff4c3531a78a986f42503db697fb2b51/anime-quote--208-by-anime-quotes-d73pr2y.jpg

نفرت و غم ، قدرت هستند . اونها ماله تواند برای اینکه کنترلشون کنی . همه کاری که باید انجام بدی اینه که اونها رو تبدیل به قدرت کنی، و از اون قدرت برای حرکت به جلو استفاده کنی


http://www.uplooder.net/img/image/1/02a43749a44f9c21b344a23e4549ede0/af521-by-jamesly13-d8cppgc.jpg

 من شاید یک هیولا باشم، اما این به این معنا نیست ک من قلب (احساس) ندارم

http://www.uplooder.net/img/image/33/1f10b6218ae741e26205e2dbd8d54199/af579-by-jamesly13-d8iesc6.jpg

وقتی کسی بهت اهمیت میده، تو هم به همون مقدار بهش اهمیت بده

http://www.uplooder.net/img/image/94/34a94baf2c80de9cc5d5253b40d86b24/af748-by-jamesly13-d8tzsuu.png

شاید ببخشم، اما هرگز فراموش نمیکنم

http://www.uplooder.net/img/image/47/e85b481b44cf58bc81fea2c2d0632095/anime-quote--207-by-anime-quotes-d73pqrq.jpg

درد شاید به مرور زمان درمان بشه، اما شخصا من نمیخوام که زمان ، زخم هامو درمان کنه

http://www.uplooder.net/img/image/78/2773de8efd8accc172776ed0646cd968/anime-quote--407-by-anime-quotes-d9g52yo.jpg

من از مرگ نمیترسم. فقط میترسم که خشمم به مرور زمان کمرنگ بشه

http://www.uplooder.net/img/image/27/763bc8703e8dd80f4e9aed5339ab7a36/anime-quote--424-by-anime-quotes-d9jg8an.jpg

مبارزه ای که نمیتونی تمومش کنی رو شروع نکن

http://www.uplooder.net/img/image/62/6820e54a9bc65d669d4681996718d117/anime-quote--434-by-anime-quotes-d9pj6nk.jpg

من مشکلات فرد رو ، به منِ فردا واگذار میکنم

http://www.uplooder.net/img/image/16/3f2d2ff4234f79bfa836115a47add4da/anime-quote--439-by-anime-quotes-d9pjgf3.jpg

تنها کسی که باید انتخاب کنه چه راهی رو باید ادامه داد خود تویی

http://www.uplooder.net/img/image/11/1f02cd15c55300bf7fc7a86a13fccc30/anime-quote--474-by-anime-quotes-da41mn9.jpg

از مرگ های بیهوده خوشم نمیاد. حالا چه میخواد مرگ خودم بشه یا من موجب رخ دادنش شده باشم

http://www.uplooder.net/img/image/93/fab37850a2256a89f12b95c4f0f4d4da/tumblr-ntn0hxNGv81qjmob6o1-r2-500.jpg

این روزا عشق یعنی ثروت