خب خب

اینم 15 همین نظر سنجی انیمه ای اما ایندفعه بین کاراکتر ها نیست

بجاش ی سوال ازتون دارم ...

اگه توی انیمه آواتار بودید، دوست داشتید که توانایی کنترل کدوم عنصر رو داشته باشید ؟؟؟

آتش ؟ آب ؟ خاک ؟ یا باد ؟


https://www.uplooder.net/img/image/24/12ff7f1350f18a9c7e15bf0d2b673630/3200x1200px-864445-elements-402-11-kb-03-07-2015-xzibit.jpg