کنیچیوا ^^

رفقا ... و طرفداران انیمه خادم سیاه . امروز واستون معنی و دانلود آهنگ I'm ALIVE  (من زنده ام) رو گذاشتم !

اولین اندینگ سیزن اول انیمه خادم سیاه ^_^

برید ادامه مطلب

امیدوارم خوشتون بیاد


http://www.uplooder.net/img/image/82/991cfe3bbd5c77b3e81fb9391fa018bc/black-butler-undertaker-by-aksaart-d5xx8op.jpg

 
 
دریافت
(دوستان، کیفیت آهنگ مقداری پایین اومده. برای شنیدن آهنگ با کیفیت اصلی روی دریافت کلیک کنید و بعد روی نمایش با کیفیت اصلی بزنید . آهنگ شاد و پر انرژی ایه . مطمئن باشید از دانلودش پشیمون نمیشید. آها راستی ! ژاپنی هم نیست . انگیلیسیه)

Nothing I say comes out right

منکه میگم هیچی درست از آب در نمیاد
I can't love without a fight

من نمیتونم بدون دعوا عشق بورزم
No-one ever knows my name

هیچ کسی اسم منو ندونسته
When I pray for sun, it rains

وقتی برای بیرون اومدن خورشید دعا میکنم بارون میباره
I'm so sick of wasting time

از وقت تلف کردن بیزارم
But nothing's moving in my mind

اما هیچی توی مغذم حرکت نمیکنه
Inspiration can't be found

هیچ الهام بخشی ای (شوقی) پیدا نمیشود
I get up and fall but...
من بلند میشوم و زمین میخورم اما
[chorus]
I'm ALIVE!

من زنده ام !
I'm ALIVE! Oh, yeah

من زنده ام! آه، بله
Between the good and bad's where you'll find me

بین خوبی و بدی مرا پیدا خواهی کرد
Reaching for heaven

دست یافتن به بهشت
I will fight

من مبارزه خواهم کرد
And I sleep when I die

و هنگام مرگم خواهم خوابید
I live, My life, I'm ALIVE!

من زندگی ام را، زندگی میکنم، من زنده ام !
Every lover breaks my heart

هر عاشقی قلب مرا میشکند
And I know it from the start

و من این را از همان ابتدا میدانم
Still I end up in a mess

اما باز هم کارم به پریشانی ختم میشود
Every time I second Guess

هر موقع که برای بار دوم تخمینی میزنم
All my friend's just run away

همه دوستانم فرار میکنند
When I'm having a bad day

وقتی که روز بدی را سپری میکنم
I would rather stay in bed 

ترجیح میدهم در تخت خوابم باقی بمانم
But I know there's reasons
اما میدانم که دلیلی هست
[chorus]Repeat
(تکرار)
When I'm bored to death at home

وقتی که تا سرحد مرگ در خانه حوصله ام سر میرود
When he won't pick up the phone

وقتی که او تلفنش را جواب نمیدهم
When I'm stuck in second place

وقتی که در جایگاه دوم مانده ام (نمیتوانم از جایگاه دوم بالا تر بروم)
Those regrets I can't erase

آن پشیمانی هایی که نمیتوانم پاکشان کنم
Only I can change the end 

فقط من میتوانم پایان را تغیر دهم
Of the movie in my head

پایان فیلمی که در سرم هست
There's no time for misery

وقتی برای بدبختگی نمانده
I won't feel sorry for me
برای خودم احساس تاسف نمیکنم